wersja polska

[wersja angielska] Agencja CELT zajmuje si? profesjonaln? produkcj? widowiska pod wzgl?dem zarwno artystycznym jak i technicznym oraz reklamowym.

sound system - rider
stage - rider

Agencja Artystyczno-Reklamowa "CELT" 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 1

tel/fax: +48 32 4341 566, tel. +501 693114, celt@celt.pl, www.celt.pl