english version

Widowisko muzyczno-taneczne stworzone w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie artystyczne grupy Carrantuohill oraz najlepszych tancerzy formacji Treblers.

Zapraszamy serdecznie na przedstawienia TOUCH of IRELAND nowego sezonu. Szczeg?y w koncertach.

więcej...

OG?ASZAMY NABR !
W zwi?zku z dynamicznym rozwojem przedstawienia        Touch of Ireland
poszukujemy do wsp?pracy tancerek i tancerzy irlandzkich !

więcej...
Management "Touch of Ireland" we Francji:
http://www.diguedondaine.com/

Agencja Artystyczno-Reklamowa "CELT" 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 1

tel/fax: +48 32 4341 566, tel. +501 693114, celt@celt.pl, www.celt.pl